Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

Onsdagen den 27 september träffade Hissförbundet Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Under mötet framfördes Hissförbundets prioriterade frågor gällande säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige. Beslutet om nya krav på äldre hissar som togs i början av september i år är ett steg i rätt riktning, men det är fortfarande en bit kvar till att nå samma säkerhetsnivå på hissar i bostadshus som redan finns för hissar i arbetslokaler.

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för persontransport i byggnader som är utrustade med en kombination av schaktdörr till våningsplanet och korgdörr till hisskorgen ska ha ett lämpligt skydd mellan dörrarna för att förhindra olyckor där framförallt små barn kan fastna i utrymmet. Hissar som helt saknar skydd i korgöppningen är däremot fortfarande undantagna ett lagkrav om höjd säkerhetsnivå. Vid ett möte mellan Hissförbundet och Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson idag var detta en av synpunkterna som framfördes.

– Vid mötet fick vi uppfattningen att Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och regeringen tar hissäkerhetsfrågan på allvar och är väl införstådda med de risker som äldre hissar medför. Ministern kände till Hissförbundets rapport om säkerhetsrisker i äldre hissar i Sverige och anser det angeläget att få skyddsåtgärder på plats för att höja säkerheten, säger Daniel Nyman, Ordförande, Hissförbundet.

Enligt Hissförbundets rapport Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige från 2020 finns det idag 126 000 hissar i Sverige. Mer än hälften av dem är äldre än 30 år och saknar viktig säkerhetsutrustning som finns i dagens moderna hissar. Minst 26 000 av dessa hissar hör till de två hisskategorierna som orsakar flest allvarliga olyckor: hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen. De nya reglerna om skydd mellan dörrarna berör cirka 5 800 hissar och kravet ska vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031. Under mötet framförde Hissförbundet att det behövs ett tydliggörande från Boverket kring vad de nya lagkraven innebär i sin helhet för att anpassningen av hissbeståndet ska kunna ske så snabbt som möjligt. Beslutet kring de 20 000 hissarna helt utan skydd i korgöppningen dröjer dock:

– Vi ser det som bekymmersamt att det fortfarande inte fattats något beslut om att även höja säkerhetsnivån i hissar som helt saknar skydd i korgöppningen. Dagens regelverk missgynnar bostadshus då det sedan 2012 finns krav på skydd i korgöppningen för hissar i fastigheter med huvudsakligen arbetslokaler. Striktare regler för arbetslokaler har gett positiva resultat och det är hög tid att även få upp bostadshusen till samma säkerhetsnivå, säger Sara Berggren, generalsekreterare för Hissförbundet.

I och med att beslutet endast omfattar en kategori av farliga hissar behöver ett upplysande arbete genomföras om att ansvaret för hissars säkerhet och beslut om modernisering ligger på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Med vid mötet från Hissförbundets sida var Daniel Nyman, Ordförande, och Sara Berggren, Generalsekreterare, Hissförbundet.


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en