Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Hissförbundet samarbetar nära med utbildningen till Hiss- och rulltrappstekniker på Xenter i Botkyrka utanför Stockholm. Årets utbildning hade rekordmånga sökande och startade i höst med fler tjejer än någonsin tidigare tack vare slopade förkrav om elkunskap som istället integrerats i utbildningen.

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en karriär som hisstekniker? Hissförbundet har samlat insikter från årets studenter som gav oss en spännande inblick i varför de har valt att satsa på en framtid i hiss- och rulltrappsbranschen!

Uppskattar praktiskt och tekniskt arbete

Många studenter nämnde att de uppskattar den praktiska aspekten av att vara hisstekniker liksom att arbeta med teknik. Möjligheten att arbeta med hissar, som är en viktig del av moderna byggnader, ger en känsla av tillfredsställelse.

Rekommendationer från andra

Flera studenter nämnde att rekommendationer från vänner och goda ambassadörer inom branschen spelade en betydande roll i deras beslut. Tidigare elever och personer i hiss- och rulltrappsbranschen är viktigast när det kommer till att påverka nya personer att söka Xenters utbildning till servicetekniker. Att höra om branschens stabilitet och de spännande möjligheter den erbjuder hjälpte till att ta beslut.

Kort utbildningstid

Xenters ettåriga utbildningsprogram är en stor fördel för dem som snabbt vill komma ut i arbetslivet. Kombinationen av en relativt kort utbildningsperiod och lovande karriärmöjligheter gör det till ett attraktivt alternativ.

Varierande jobbmöjligheter

Hisstekniker har ett brett spektrum av jobbmöjligheter, från service av hissar till arbete med modernisering och rulltrappor. Denna mångfald tillåter individer att utforska olika aspekter av branschen.

Ett utvecklande arbete

Teknik i framkant som ständigt förbättras och utvecklas gör jobbet intressant för dessa studenter som attraheras av möjligheten att fortsätta lära sig något nytt under hela yrkeslivet.

Branschstöd

Slutligen, stöd från aktörer i branschen och Hissförbundet skapar förtroende och trygghet inför karriärvalet.


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en