Barn trycker på hissknapp

Regeringen har beslutat om nya krav på äldre hissar

I slutet av förra veckan beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar. Förordningsändringen innebär att hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd mellan schaktdörren och korgdörren för att förhindra olyckor där framförallt små barn kan fastna i utrymmet.

– Hissförbundet är glada att regeringen fattat ett beslut i positiv riktning i frågan om säkrare hissar. Det är fortfarande en bit kvar till att nå samma säkerhetsnivå som för arbetslokaler men ett steg framåt. I bostadshus bor våra mest sårbara medborgare, som barnfamiljer och äldre, och Hissförbundet anser att vi har en bit kvar till en godtagbar säkerhetsnivå i Sverige som har Europas äldsta hissbestånd. Vi inväntar mer information för att se vad beslutet innebär i sin helhet., säger Hissförbundets Generalsekreterare Sara Berggren om beslutet.

I samband med beslutet sa infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson:

– Det är angeläget att få skyddsåtgärder på plats så att inte fler barn drabbas av säkerhetsbrister i gamla hissar. Regeringens beslut innebär att om det finns risk för innestängning i utrymmet mellan dörrarna, så ska det finnas ett skydd där som hindrar det.

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar samt att redovisa en konsekvensanalys av dessa. I rapporten redovisar Boverket hur ytterligare preciseringar av krav på förbättringsåtgärder skulle kunna genomföras.

Enligt Hissförbundets rapport Säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige från 2020 finns det idag 126 000 hissar i Sverige. Mer än hälften av dem är äldre än 30 år och saknar viktig säkerhetsutrustning som finns i dagens moderna hissar. Minst 26 000 av dessa hissar hör till de två hisskategorierna som orsakar flest allvarliga olyckor och till och med potentiella dödsolyckor: hissar med farliga innerdörrar eller hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

De nya reglerna om skydd mellan dörrarna berör cirka 5 800 hissar och kravet ska vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031.

Läs mer här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/nya-regler-ska-oka-sakerheten-i-aldre-hissar

Hissförbundets rapport om säkerhetsrisker med äldre hissar i Sverige

Boverkets utredning om säkerhetsrisker i äldre hissar

Hissförbundets remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Regeringen har beslutat om nya krav på äldre hissar

– Hissförbundet är glada att regeringen fattat ett beslut i positiv riktning i frågan om säkrare hissar. Det är fortfarande

Maskin & Montage ny associerad medlem

”Vår mission är problemlösning. Vi är bolaget man vänder sig till när man vill ha ett smidestekniskt, byggnadsteknisk, elektrotekniskt och/eller

2G och 3G fasas ut – kan påverka nödtelefoner i hissar

Utfasningen av 2G och 3G kan påverka installerade nödtelefoner i hissar. Fungerar inte en installerad telefon får hissen inte vara

Sara Berggren ny generalsekreterare för Hissförbundet

Berätta om dig! – Jag heter Sara Berggren, är utbildad civilingenjör inom maskinteknik och bor på Gärdet i Stockholm tillsammans