Maskin & Montage ny associerad medlem

Maskin & Montage välkomnas som nya associerade medlemmar i Hissförbundet. Företaget har funnits sedan åttiotalet och är väletablerade som en supportorganisation för rivning, mekanik, plåt, el och smide verksamma i södra Sverige.

”Vår mission är problemlösning. Vi är bolaget man vänder sig till när man vill ha ett smidestekniskt, byggnadsteknisk, elektrotekniskt och/eller mekaniskt problem löst. Våra led- och värdeord är support, ansvar, framgång.”

Maskin & Montages helhetskoncept innebär att kunden tryggt kan överlämna det förberedande arbetet, så som rivning av en gammal hiss, betongbearbetning, smidesarbeten, schaktförminskningar, elarbeten, montering av balkar och öglor samt bortforsling av skrot, hydrauloljor och emballage till dem. När hissen sedan är färdigbyggd erbjuder de hjälp med att göra dörromfattningar och trösklar av deras industriplåtslagare.

Kontoren finns i Malmö och Göteborg, men Maskin & Montage arbetar över hela Sverige.


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas