2G och 3G fasas ut – kan påverka nödtelefoner i hissar

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut. Utrustning som enbart utnyttjar 2G eller 3G kommer att sluta att fungera när näten stängs ned.

Utfasningen av 2G och 3G kan påverka installerade nödtelefoner i hissar. Fungerar inte en installerad telefon får hissen inte vara i bruk. Det är därmed viktigt att säkerställa att utrustning är kompatibel med 4G eller 5G.

Läs mer hos Post- och telestyrelsen >>


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas