Hissförbundet 30 år: Hiss- och rulltrappsfakta i Sverige

Visste du att Sveriges första och därmed äldsta rulltrappa var på NK i Stockholm? Och snabbast mellan våningarna i Sverige tar du dig i Kista Science Tower. Hiss- och rulltrappsvärlden är full av spännande fakta och rekord. I samband med Hissförbundets 30-årsjubileum i år tar vi med dig på en resa från äldst till längst och snabbast.

År 1915 kom den första rulltrappan till Sverige och NK i Stockholm. Åren före hade allt fler varuhuschefer fått upp ögonen för rulltrappan. Dels drogs nyfikna besökare till varuhusen, dels fick de en bättre överblick över varorna medan de åkte. Slussen och Saltsjöbanans station fick rulltrappor som sades vara norra Europas första offentliga år 1936. Samma år fick PUBs varuhus rulltrappor som tog rekordet att vara längst i Skandinavien då de sträckte sig över fyra våningar.

Skansens rulltrappa invigdes den 30 april 1938 av den dåvarande kungen Gustav V och prinsessan Ingeborg. De var också de första passagerarna som åkte rulltrappan när den invigdes på valborgsmässoaftonen. ”Rulltrappan slog ut både ponnyföl och tombola” kunde man läsa i tidningen dagen efter. Rulltrappan hade sprängts in i berget och när den invigdes hade den balustrader och steg av trä och bestod av två enkeltrappor. Hela rulltrappan är 45 meter lång, på sin tid Europas längsta, med en stighöjd om 18,5 meter. Länge kostade det pengar för att få åka med rulltrappan, 10 öre upp och 5 öre ner. När Hissförbundet under våren 2022 spelade in filmer om behovet av servicetekniker var det vid Skansens rulltrappa som en av filmerna spelades in.

Beslut om bygget av en storskalig tunnelbana i Stockholm togs av Stockholms stadsfullmäktige 1941. Arbetet påbörjades 1945 och trafikstart skedde den 1 oktober 1950 på sträckan Slussen – Hökarängen. 1950 rullar också den första rulltrappan i Stockholms tunnelbana, den vid Medborgarplatsen. Enligt mätningar som då gjordes vågade hela 95% åka rulltrappan. Idag är Sveriges längsta rulltrappa den på tunnelbanestationen Västra Skogen i Solna. Den mäter 66 meter i längd med 33 meter i stigning och har 362 trappsteg. När den invigdes 1975 var den längst i västra Europa.

Just nu byggs tunnelbanenätet i Stockholm ut. När allt är klart kommer resenärerna transporteras till och från stationerna i Sveriges längsta rulltrappor samt i hissar med hög kapacitet och snabbgående snedbanehissar. Den längsta rulltrappan kommer att vara 82 meter lång med en stigning av 41 meter. När den är klar år 2030 kommer det att ta 53 sekunder att åka med rulltrappa.

His(s)torik

Den första personhissen i Sverige var troligen den ångdrivna hissen på Grand Hotel i Stockholm från 1881. Ett par år senare 1883 stod Katarinahissen med sina 38 meters höjd färdig vid Slussen i Stockholm. Hissen kallades Elevatorn och invigningen skedde klockan 11.00 den 19 mars. Under den första månaden åkte cirka 1 500 personer med hissen dagligen mot en kostnad av 5 öre för uppfärd och 3 öre för nedfärd. Ursprungligen drevs hissen av en ångmaskin men den ersattes av en elektrisk motor 1915. Även när hissen var automatiserad, sköttes biljettförsäljningen och betjäning av anställd personal som följde med hissen upp och ner. Den första Katarinahissen togs ur bruk den 28 maj 1933 och revs i början av juli samma år när den nya trafikknutpunkten Slussen skulle byggas. En ny hiss uppfördes på samma plats och den blev färdig 1936 och var sedan i bruk till 2011 och väntas öppna igen först när Slussenområdet renoverats färdigt.

Sveriges högsta hisschakt finns i Turning Torso i Malmö som med sina 190,4 meter och 54 våningar är Sveriges högsta bostadshus. I kärnan finns tre höghastighetshissar placerade och kontorsdelen har två separata hissar som också placeras inne i kärnan. Hissarna rör sig med en hastighet av fem meter per sekund, vilket för oss till den hiss som snabbast tar dig mellan våningarna i Sverige. Länge fanns landets snabbaste hissar i Kaknästornet på Gärdet i Stockholm. Idag har Kista Science Tower Sveriges snabbaste hissar där du kan resa mellan våningarna med en hastighet av 5-6 m/s. Byggnaden är 123,9 meter hög (156 meter med antennen inräknad) och därmed Nordens högsta kontorsfastighet och Sveriges näst högsta skyskrapa efter Turning Torso. Den grå kuben på byggnadens topp är en fortsättning på hisschaktet. Tornet var ursprungligen tänkt att ha ytterligare några våningar, men finanskrisen i början av 2000-taletet satte stopp för planen. Det redan byggda hisschaktet förkortades däremot inte. Hissförbundets andra film på temat kompetensförsörjning som spelades in under våren 2022 spelades in vid just dessa hissar.

Störst hiss finns på Nationalmuseum i Stockholm och i samband med firandet av Hissförbundets 30-årsjubileum 2022 fick vi en guidad tur och fototillfälle när hela föreningen samlades i hissen.


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas