Barn trycker på hissknapp

Hissförbundet välkomnar ny utredning om hissäkerhet – nu krävs en plan

Idag publicerades den utredning Boverket genomfört på uppdrag av Regeringen gällande åtgärder för säkerhetsrisker i äldre hissar. De senaste åren har flera barn skadats allvarligt i hissar, olyckor som hade kunnat undvikas med bättre säkerhet. Hissförbundet ser mycket positivt på utredningens förslag om att införa säkerhetshöjande åtgärder i äldre hissar i bostadshus. Om regeringen tar ett positivt beslut kan äntligen allvarliga olycksrisker elimineras.

Enligt en rapport som Hissförbundet tidigare presenterat har var femte hiss i Sverige allvarliga säkerhetsbrister och de regler som finns kräver endast att en hiss uppfyller de säkerhetskrav som ställdes det år hissen installerades, vilket kan betyda över hundra år gamla regler. Boverkets utredning föreslår nu att följande förbättringskrav införs för att åtgärda säkerhetsbrister i äldre hissar:

  • skydd i korgöppningen i hissar som helt saknar sådan
  • skydd i utrymme mellan korgdörr och schaktdörr, om risk för innestängning i utrymmet föreligger

Hissförbundet och våra medlemmar välkomnar resultatet av utredningen som är i linje med våra förslag. Vårt mål är att ingen ska skadas i hissar i Sverige och vi ser detta som ett stort steg i rätt riktning.”, kommenterar Anne Geitmann, Generalsekreterare, Hissförbundet.

Hissar i arbetslokaler har sedan 2012 motsvarande krav på skydd i korgöppningen som nu föreslås införas även för bostadshus, där säkerheten släpar efter. De samlade erfarenheterna från när krav på säkerhetsanpassningar av hissar i arbetslokaler infördes gör att Hissförbundet önskar att nästa steg blir framtagandet av en tydlig plan och en prioriteringsordning för att undvika en situation där de lagpliktiga uppdateringarna skjuts på till slutet av en övergångsperiod.

Bakgrund

Mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att de ofta saknar viktig säkerhetsutrustning. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att hissen fungerar som den ska och uppfyller de aktuella säkerhetskraven.

De säkerhetsbrister som påtalats i utredningen gäller äldre hissar i bostadshus som har farliga innerdörrar eller som helt saknar skydd i korgöppningen. Upprustningsbehovet beräknas omfatta ca. 26,000 hissar i Sverige.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Anne Geitmann, Generalsekreterare, Hissförbundet:
+46 (0) 72 212 46 61
hissforbundet@tebab.com

Om Hissförbundet

Hissförbundet grundades 1992 och är den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Hissförbundets verksamhet är fokuserad mot påverkan, information och utbildning. Kansliet finns hos Teknikföretagens Branschgrupper i Stockholm.

Länkar

Rapport: Var femte hiss i Sverige har allvarliga säkerhetsbrister
Läs utredningen: Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar (boverket.se)
Tidigare pressmeddelande: 2021.03.18: Hissförbundet välkomnar konsekvensutredning av säkerhetsåtgärder för äldre bostadshissar
Övriga nyheter: Ny hissdekal räddar hundar från hissolyckor

 


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en