En sammanfattning av Hissförbundets höstmöte

På onsdagen den 10 november hölls Hissförbundets höstmöte, ett hybridmöte med flest deltagare på plats i Stockholm, men även flera som följde med digitalt. Vilken energi i rummet när vi äntligen fick ses igen!

Höstmötet beslutade om den nya verksamhetsplanen för 2022, inklusive budget samt den av Skatteverket föreslagna ändringen av fördelningen mellan förenings- och serviceverksamhet.

2022 års viktigaste fokusområden fortsätter att vara säkerhet och kompetensförsörjning. Vi följer nu med spänning framläggandet av den utredning Boverket gjort på uppdrag av Regeringen efter ett aktivt påverkansarbete från Hissförbundet och hoppas att de tagit synpunkterna i vår rapport i beaktan vilket indikerats. Detta skulle få stora konsekvenser för branschen och behovet av kompetensförsörjning aktualiseras ytterligare.

Nästa år har hissförbundet flera spännande aktiviteter planerade, bland annat att aktivera kompetens- och säkerhetsfrågan under World Elevator Day den 23 mars samt att fira 30-årsjubileum med fest och historiska tillbakablick. Vi återkommer inom kort med mer information!

I samband med höstmötet hade Hissförbundet bjudit in Anna Ryberg-Ågren, VD Byggindustrierna, för att kommentera läget kring råvarubrist och konsekvenser av dyrare råvarupriser. Hon gav oss tydliga indikationer på att det även fortsatt kan vara en turbulent tid med anledning av att materialförsörjningen påverkas av globala händelser och viss eftersläpning av pandemins effekter, men också att man ser en stabilisering i en inte allt för avlägsen framtid. Däremot kommer Cementas framtid få stora konsekvenser där betong kan bli en flaskhals i byggindustrin.

Dagen avslutades med ett möte för Teknik- och säkerhetskommittén som engagerat delade med sig av erfarenheter och lärdomar kring hiss- och rulltrappsinstallationer.

Stort tack för ett givande möte!

Dagens protokoll och presentationer har skickats ut separat. Har du inte fått mailet? Kontakta kansliet på hissforbundet@tebab.com


Nyheter


Hissförbundet 30 år: Hiss- och rulltrappsfakta i Sverige

År 1915 kom den första rulltrappan till Sverige och NK i Stockholm. Åren före hade allt fler varuhuschefer fått upp

Hissförbundet i Elektrikern

”För den som gillar både elektronik och mekanik är det här ett perfekt yrke”, tycker Sima Iskandar. Artikeln berättar även

Barn trycker på hissknapp

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar” 1.     Sammanfattning Hissförbundet välkomnar utredningen och

Hissförbundet firade 30-årsjubileum

2022 har Hissförbundet arbetat för säkrare hissar och rulltrappor i 30 år. Detta ville vi självklart fira tillsammans. Inför vårmötets