En sammanfattning av Hissförbundets höstmöte

På onsdagen den 10 november hölls Hissförbundets höstmöte, ett hybridmöte med flest deltagare på plats i Stockholm, men även flera som följde med digitalt. Vilken energi i rummet när vi äntligen fick ses igen!

Höstmötet beslutade om den nya verksamhetsplanen för 2022, inklusive budget samt den av Skatteverket föreslagna ändringen av fördelningen mellan förenings- och serviceverksamhet.

2022 års viktigaste fokusområden fortsätter att vara säkerhet och kompetensförsörjning. Vi följer nu med spänning framläggandet av den utredning Boverket gjort på uppdrag av Regeringen efter ett aktivt påverkansarbete från Hissförbundet och hoppas att de tagit synpunkterna i vår rapport i beaktan vilket indikerats. Detta skulle få stora konsekvenser för branschen och behovet av kompetensförsörjning aktualiseras ytterligare.

Nästa år har hissförbundet flera spännande aktiviteter planerade, bland annat att aktivera kompetens- och säkerhetsfrågan under World Elevator Day den 23 mars samt att fira 30-årsjubileum med fest och historiska tillbakablick. Vi återkommer inom kort med mer information!

I samband med höstmötet hade Hissförbundet bjudit in Anna Ryberg-Ågren, VD Byggindustrierna, för att kommentera läget kring råvarubrist och konsekvenser av dyrare råvarupriser. Hon gav oss tydliga indikationer på att det även fortsatt kan vara en turbulent tid med anledning av att materialförsörjningen påverkas av globala händelser och viss eftersläpning av pandemins effekter, men också att man ser en stabilisering i en inte allt för avlägsen framtid. Däremot kommer Cementas framtid få stora konsekvenser där betong kan bli en flaskhals i byggindustrin.

Dagen avslutades med ett möte för Teknik- och säkerhetskommittén som engagerat delade med sig av erfarenheter och lärdomar kring hiss- och rulltrappsinstallationer.

Stort tack för ett givande möte!

Dagens protokoll och presentationer har skickats ut separat. Har du inte fått mailet? Kontakta kansliet på hissforbundet@tebab.com


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en