Vårmöte 2019

Den 21 maj 2019 samlades över 80 personer, bland dessa många montörer, för att delta i Hissförbundets vårmöte i säkerhetens tecken.
Vårmötet ägde rum på Villa Källhagen i Stockholm och avrundades med solig lunch och mingel.

Ny ledamot invald

På Hissförbundets föreningsårsmöte blev Daniel Nyman, Hissmekano, omvalt till styrelseordförande för Hissförbundet. Även Diego Garcia, Otis, omvaldes som styrelseledamot. Med Åke Carlsson, Motum, tar ett nytt ansikte med stor branschkompetens plats i styrelsen. Han ersätter avgående Mikael Räftegård från Motum.

Byggkonjunkturen inledde

Vårmötet inleddes med en presentation av Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, om aktuella utvecklingar i det svenska bostadsbyggandet.

Trots en bra sysselsättning vänder byggandet nedåt, även om Göteborg och Malmö kan upprätthålla sitt byggande mer jämnt än Stockholm och övriga riket. Stora inbromsningen sker för närvarande bland bostadsrätter. Historiskt sett har dock hyresrättsbyggandet alltid följt bostadsrättsbyggandet varav det även väntas en avmattning även på detta område.

Anna gick vidare igenom de bostadsrelaterade punkterna i januariöverenskommelsen där regeringen dock ännu inte kunnat leverera konkreta beslut. Detta gäller även investeringsstödet för hyresrätter, där påbyggnadsbonusen ingår.

Gripande berättelser

Efter konjunktur och politik var det dags för vårmötets fokustema: säkerhet.

Först ut var Per Ferm, erfaren hissmontör och tidigare fotbollsspelare, som berättade om handhavandefelet som kostade honom båda ben. Ståendes på hisstaket rasade Per sex våningar – 18 meter – i fritt fall.

Jag lyssnade på säkerhetsrutiner och sket i dem sen, inledde Per drastiskt.

Han uppmanade alla att ta säkerheten på största allvar och att motstå viljan att gå på rutin.

Det sker nog många olyckor varje vecka som inte kommer fram, och det är lätt att tycka ”det händer inte mig”, fortsatte Per.

Även om Per betonar att det är ytterst varje individ som måste ta ansvar för sin egen säkerhet ser han dock också att branschen sitter i en rävsax med allt kortare byggtider. Säkerhet kostar dessutom pengar och tid – något som företagen kan bli bättre på att räkna in när projekten kalkyleras.

Det som hände var fruktansvärd, men jag lever faktiskt. Och om ni vill veta hur sådana här proteser fungerar är det bara att komma fram, jag visar gärna! avslutade Per sin berättelse.

Läs mer om Per Ferms historia på Expressens hemsida.

Enbart säkerhetsutbildning räcker inte

Jaakko Kaivonen, VD för Kone Skandinavien, anknöt till Per Ferms erfarenheter genom att skildra vilka lärdomar företaget dragit efter att 2017 ha förlorat en erfaren kollega i en tragisk klämolycka.

Vi har alltid haft omfattande utbildning inom säkerhet, och ändå kunde det hända, sade Jaakko.

Han markerade hur viktigt det är att implementera en omfattande säkerhetskultur i hela företaget.

Självklart måste all kunskap och utrustning stå till förfogande, men för att verkligen lyckas behöver man nå fram till medarbetarnas känslor också – touch peoples hearts and minds! fortsatte han.

Kone försöker göra just det genom bland annat en berörande film om olyckan som även visades på årsmötet.

Tänk på era familjer, era barn, när ni står själva i schakten och funderar på att ta en genväg, uppmanade Jaakko montörerna som var på plats.

Olika bakomliggande orsaker

Med utgångspunkt i dagens presentationer reflekterade deltagarna över olika frågor som ställdes via online-verktyget Mentimeter.

De flesta av de närvarande företagen samlar idag in och följer upp incidenter, men kunskaperna om skyddsombud och säkerhetsinstruktioner verkar kunna förbättras ytterligare. Även bland cheferna fanns en viss osäkerhet kring det egna ansvaret.

På frågan vad Hissförbundet ska arbeta mer med inom säkerhet önskades fram för allt mer information och utbildning, men även problematiken med ensamarbete på byggen samt stress genom för korta ledtider belystes.

Här kan du ladda ner ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar”.

Hissförbundet tackar alla deltagare för ett mycket tankeväckande och inspirerande vårmöte!

Välkommen med frågor till kansliet, hissforbundet@tebab.com.

 

 


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Livsviktigt om räddningssituationer

Det är livsviktigt att känna till att en räddnings- och evakueringssituation endast ska hanteras av behörig personal som har genomgått

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell till Hissförbundets vårmöte

Välkommen till Hissförbundets vårmöte den 30 maj. Dagen kommer att bjuda på årsmöte, ett intressant seminarium på temat hållbarhet då

Utbilda dig för säkerheten!

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Hissförbundet presenterar en specialdesignad kurs

Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja