Stockholms Hiss-service AB ny medlem i Hissförbundet

Hissförbundet välkomnar nya medlemmen Stockholms Hiss-service AB – ett företag som erbjuder reparationer, service och underhåll samt nybyggnation av alla på marknaden förekommande hissar.

Läs mer om företaget på http://www.stockholmshiss.se/