TSK-möte 2020-05-14

20200514 Hissförbundet Protokoll TSK, signerat

20200514, bilaga 1, Dagens presentation

20200514, bilaga 2, Incident balansvikt

20200514, bilaga 3, Olycka pallstege

20200514, bilaga 4, Tillbud besiktning

20200514, bilaga 5, Incidentrapport Swetic byglad schaktdörr körning

20200514, bilaga 6, Incidentrapport Swetic mintrycksventil

20200514, bilaga 7, Incidentrapport Swetic byglad schaktdörr klämrisk

20200514, bilaga 8, Önskelista Xenter

20200514, bilaga 9, Incident strömförande del