Möte med Hissförbundets Teknik- och säkerhetskommitté

Nästa möte med Hissförbundets Teknik- och säkerhetskommitté blir tisdag 21 maj (efter årsmötet) kl. 13.00-16.00 på Teknikföretagen i Stockholm.

Anmälan kommer snart!