Årsmöte 2019

Välkommen till Hissförbundets vårmöte med föreningsårsmöte den 21 maj 2019 – i år i säkerhetens tecken.

Årets talare berättar om saker som vi helst vill blunda för. Alla vet vi att det händer saker därute som kan få oerhörda konsekvenser och som kan ge men för livet. Genom att dela viktiga erfarenheter vill Hissförbundet med detta vårmöte öka medvetandet om riskerna och förstärka alla bolags och individers säkerhetskultur.

Vi välkomnar att inbjudan sprids brett inom respektive bolag. Alla medarbetare och även icke-medlemmar är välkomna till vårmötet från kl. 10:00.

PROGRAM

Hissförbundets föreningsårsmöte – för medlemmar och inbjudna gäster

08.30-09.00 Samling och kaffe

09.00-09.45 Hissförbundets föreningsårsmöte
se separat agenda nedan

09.45-10.00 Kaffepaus

Seminarium – öppet för alla i hissbranschen

10.00-10.30 Fyra månader med en ny regering
Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, om bostadspolitiken efter Januariöverenskommelsen och byggmarknadens ljuspunkter i en stundande lågkonjunktur.

10.30-11.00 ”Mitt liv förändrades på två och en halv sekund”
Per Ferm, erfaren hissmontör och tidigare fotbollsspelare, berättar om handhavandefelet som kostade honom båda ben – och vad han skulle vilja att branschen, chefer och tekniker skulle göra annorlunda.

11.00-11.15 Det som aldrig får hända
Den 28 februari 2017 förlorade KONE en erfaren kollega i en tragisk klämolycka. Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien, berättar om vilka lärdomar företaget dragit efter att det som aldrig får ske ändå skedde.

11.15-11.30 Kaffepaus

11.30-12.15 Safety First!
Med utgångspunkt i dagens presentationer reflekterar vi framgångar och utmaningar med säkerhetsarbetet i hissbranschen.
Har ditt företag exempel på framgångsrika säkerhetssatsningar, stora som små? Exempelvis inom utbildning, uppföljning av incidenter, riskanalyser eller annat? Hör av dig till Hissförbundets kansli i förväg för koordinering av bidragen, anne.geitmann@tebab.com.

12.15-13.00 Avslut & Lunch

Möte Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté – för medlemmar och inbjudna gäster

13.00-16.00 Möte Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté

PRAKTISK INFORMATION

Tid & Plats:
Tisdag den 21 maj 2019, kl. 08.30-13.00 (i anslutning möts Teknik- och Säkerhetskommittén)
Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10, 115 27 Stockholm
Möjlighet till övernattning finns, uppge ”Hissförbundet” vid bokning.
https://www.kallhagen.se/sv/hotell

Frågor?
Kontakta kansliet: hissforbundet@tebab.com, Tel: 08-782 08 50

Senaste anmälningsdatum är den 14 maj 2019.

Anmäl dig nu

Agenda föreningsårsmöte