Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

IPR seminarium

Den 4 februari 2010 anordnade Teknikföretagens Branschgrupper tillsammans med China IPR SME Helpdesk ett halvdagsseminarium angående problem med varumärkesförfalskning och

En rulltrappa rullade in i Enköping

På hissteknikerutbildningen lär de studerande sig bland annat att installera, serva, reparera och modernisera hissar och rulltrappor. Att få öva

Äldre hissar blir olagliga

Det har naturligtvis inte varit bra, och de olyckor och olyckstillbud som drabbat våra äldre hissar har bara ökat och

Energieffektiva hissar och rulltrappor

Broschyren kan beställas från Energimyndigheten, Eskilstuna, tel. 016-544 20 00, www.stem.se Hissförbundets kansli, e-mail: mailto:hissforbundet@tebab.se