Inlägg av: tebab

Äldre hissar blir olagliga

Det har naturligtvis inte varit bra, och de olyckor och olyckstillbud som drabbat våra äldre hissar har bara ökat och

Energieffektiva hissar och rulltrappor

Broschyren kan beställas från Energimyndigheten, Eskilstuna, tel. 016-544 20 00, www.stem.se Hissförbundets kansli, e-mail: mailto:hissforbundet@tebab.se