Vårmöte 2024

Save the date!

Hissförbundets vårmöte är planerat till den 30 maj 2024.

Före vårmötet planeras det för ett möte i Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté, TSK.