Kurs brandskydd och hissar

Välkommen till en heldag om brandskydd och hissar!

Hissar påverkar och påverkas av brandskyddet i en byggnad, inte minst då de vertikalt förbinder många våningsplan. Hissar används alltmer för att utrymma människor ur en byggnad vid en brand och utvecklingen behöver följas noggrant så att hissar och brandskydd på ett bra sätt kan fungera tillsammans.

Utbildningens syfte:

 • Att förmedla kunskap som leder till en bättre projektering och utförandekontroll i samband med ny- och ombyggnad.
 • Att ge en bättre förståelse för hur hissarnas brandskydd fungerar, vilken brandteknisk funktion hissen fyller i byggnaden och hur denna funktion kan underhållas i byggnadens fortsatta drift och förvaltning.
 • Att erbjuda tillfällen för gemensamma diskussioner med alla parter som berörs av ämnet.

Agenda:

10.00-12.00 Grundkunskaper
Utbildningens första del sker i två parallella spår.

Baskunskaper brand för hisstekniker, bland annat:

 • Brandtekniska begrepp och krav
 • Krav på ytskikten
 • Utvalda brandteman ur Boverkets Byggregler

Baskunskaper hiss för brandkonsulter, bland annat:

 • Hisstyper och hissarnas viktigaste delar
 • Utvalda regelverk och standarder

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Gemensam utbildningsdel
Utbildningens andra del tar upp teman som berör både hisstekniker och brandkonsulter samt erbjuder tillfällen för erfarenhetsutbyte.

 • Fördjupning regelverk och standarder
 • Våningsplan och olika krav på hissar
 • Aktörer och organisationer – vem ansvarar för vad?
 • Brandtekniska krav på kraftförsörjning, styrningar och övervakning, skyltning och indikering mm.
 • Räddningshissar
 • Utrymningshissar
 • Besiktningar och underhåll
 • Typexempel och färdiga lösningar

Målgrupp:

Seminariet vänder sig till både dig som är verksam inom brandskydd och vill få fördjupade kunskaper om hissar samt dess funktioner och till dig inom hissbranschen som vill uppdatera dig inom brandskyddskraven.

Utbildningsmaterial:

Svenska Brandskyddsföreningens bok “Brandskydd – Hissar” ingår. Boken togs fram i samarbete med bland annat Hissförbundet och Brand- och Riskingenjörerna AB (Briab).

Kursledare:

Styrbjörn Andrén, ordförande Utbildningskommittén Hissförbundet
Johan Westerlund, Brandskyddsprojektör, Certifierad sakkunnig Brand, Briab

Priser och anmälan:

Medlemmar i Hissförbundet: 3 500 kr exkl. moms
Icke-medlemmar: 3 900 kr exkl. moms

Välkommen med din anmälan via länken.