Möte med Kommunikationskommittén

Hissförbundets Kommunikationskommitté driver och koordinerar förbundets kommunikation, marknadsföring och påverkansarbete.