Möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté

Nästa möte med Hissförbundet Tekniska Kommitté hålls torsdag den 30 november kl 13-16 på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.

Kallelse kommer att skickas ut till medlemmar och associerade medlemmar ca 2 veckor innan mötet.