Möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté

Nästa möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté hålls onsdag den 30 augusti 2017 kl 12.00-16.00 på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.

Mötet är öppet för Hissförbundets medlemmar.