Möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté

Nästa möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté hålls tisdag den 16 maj kl 13.00-16.00 på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.