Kurs Oljor

Kursen vänder sig till servicetekniker som vill lära sig mer om rätt smörjmedel för rätt ändamål.
Under drygt två timmar diskuteras bl.a. grundläggande kunskaper om oljor, skillnader mellan mineral- och syntetisk olja, linsmörjning, vilken olja som används till vilken växellåda, hur man smörjer rätt, men även risker, säkerhetsåtgärder och miljöpåverkan samt grundläggande tribologi.
Kursen anordnas tillsammans med Cargo-Oil AB.

Anmäl dig här