Hissförbundets vårmöte 2016

Hissförbundet håller sitt vårmöte och föreningsårsmöte onsdag den 18 maj 2016.

Inbjudan och program har skickats ut till medlemmarna.