Hissförbundets Rulltrappskommitté möte

Hissförbundets Rulltrappskommitté har möte den 1 december 2015 kl. 9.00 – 13.00 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.