Hissförbundets höstmöte 2016

Hissförbundets höstmöte hålls fredag den 2 december kl 9.00-13.00 på Teknikföretagen, Stockholm.

I anslutning till höstmötet hålls även möte med Tekniska Kommittén kl 13.00-16.00