Digitalt Almedalen 2020

Hissförbundet med i Boinstitutets digitala Almedalen 

 
När Almedalen ställdes in på grund av coronapandemin tog Boinstitutet beslutet att erbjuda en digital plattform för alla bostadsaktörer.

Mellan den 29 juni – 1 juli 2020 arrangeras mer än 50 digitala seminarier, se Boinstitutets hemsida för hela programmet. Hissförbundet medverkar med ett samtal om att Sverige behöver nytt regelverk för säkrare hissar. Följ oss live den 1 juli 2020 kl. 12.35 – 12.45!

Ingen anmälan krävs. Här kan du följa livestreamen mellan den 29 juni – 1 juli.

Om Hissförbundets seminarium
Uppskattningsvis är upp till hälften av alla hissar i Sverige äldre än 40 år. Minst 26 000 hissar saknar idag skydd i korgöppningen eller har farliga dörrar och medför allvarliga risker för olyckor. Barn och äldre är särskilt utsatta och de senaste åren har det hänt en rad uppmärksammade olyckor där framförallt barn har fått svåra klämskador. Men enligt regelverket gäller de säkerhetsregler som fanns vid tidpunkten hissen togs i bruk – även om hissen är 100 år gammal. All utveckling som skett i hisskonstruktioner de senaste årtiondena och även förbättrade lagkrav, gäller enbart nya eller moderniserade hissar. Beslutet om moderniseringen av gamla hissar ligger idag helt hos fastighetsägaren som självmant kan förbättra säkerheten men till en ökad kostnad. Det gör att farliga hissar kommer vara kvar i bruk länge om vi inte snarast inför retroaktiva krav på skydd i korgöppningen och utbyte av farliga hissdörrar.