Hissförbundets vårmöte 2018

Hissförbundets vårmöte 2018 kommer att äga rum måndag den 16 april på Sheraton Stockholm Hotel. Mötet hålls i anslutning till European Lift Associations årsmöte.

Inbjudan till vårmötet kommer att skickas ut till medlemmar och associerade medlemmar under mars månad.