Utbildning

Hissförbundet arrangerar olika kurser för medlemmarna och är delaktig i två Yh-utbildningar till hisstekniker.