Information

Här hittar du våra föreningsnyheter samt målgruppsanpassad information om hissar och rulltrappor.

För branschföretag: Säkerhetsbroschyrer, olycksrapportering, regelverk

För fastighetsägare: Skötsel, modernisering, efterinstallation, tillgänglighetsanpassning, säkerhet

För användare: Säkert användande av hissar och rulltrappor