Tillgänglighet

Den svenska bygglagstiftningen har idag höga krav på tillgänglighet och bostadsförsörjningen är ett allmänt intresse i svensk rätt. Boverket uppskattar dock att det i Sverige finns ca 70 000 trapphus utan hiss.

Att så många bostäder i Sverige är otillgängliga gör att äldreomsorgskostnader för kommuner och landsting snabbt eskalerar, då äldre inte kan bo kvar hemma eller behöver extra resurser för att överkomma tillgänglighetsproblemen. Situationen ger också en sämre livskvalitet för framför allt äldre, men även personer med funktionshinder, barnfamiljer med flera drabbas.

I menyn till vänster finns informationsblad att ladda ner kring de samhällsekonomiska vinster som skulle kunna realiseras genom att tillgänglighetsanpassa det befintliga bostadsbeståndet och kring dagens tekniska lösningar för efterinstallation av hiss i befintliga trapphus.