2024.05.14

Därför lönar sig tillgänglighet i befintliga bostadshus

Den svenska bygglagstiftningen har idag höga krav på tillgänglighet och bostadsförsörjningen är ett allmänt intresse i svensk rätt. Boverket uppskattar dock att det i Sverige finns ca 70 000 trapphus utan hiss. I Göteborg visar aktuell statistik att endast 11 procent av kommunens allmännyttiga bostäder är tillgängliga! Gissningsvis är situationen likartad även i andra kommuner.

Faktablad 2015