2024.05.14

Sammanställning besiktningsstatistik 2004-2021

Boverkets besiktningsstatistik from år 2004.