2024.05.14

Remissvar om ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd hissar och vissa andra motordrivna anordningar, BFS 2011:12 med konsekvensutredning” (Diarienummer 7334/2023) 

Du kan läsa mer om Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar här.