2024.06.11

Möt Fredrik Bodin, VD Vinga Hiss och ny i Hissförbundets styrelse

Fredrik Bodin är VD för Vinga Hiss och nyvald representant för hisskoncernen Motum i Hissförbundets styrelse. Vi ställde några frågor till Fredrik om varför de är medlemmar och vad han anser vara Hissförbundets viktigaste uppdrag. 

Motum-koncernen bildades 2014, men historien sträcker sig längre tillbaka än så. De äldsta dotterbolagen ITK,  Hissgruppen och Uppsala Lyft grundades på 1970- och 80-talet. Idag är Motum Sveriges största, oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och 700 miljoner i omsättning. Om vikten av samverkan genom en branschorganisation säger Fredrik:

– Hissförbundet ger oss en plattform för att samverka med andra aktörer i branschen. Detta är ovärderligt för att vi i Sverige ska kunna ligga i framkant av utvecklingen och möta framtidens utmaningar. Genom Hissförbundet har vi möjlighet att påverka branschfrågor och regelverk i en positiv riktning. Vi kan delta i remissarbete, föra fram våra synpunkter och bidra till att skapa en säkrare hissmiljö.

För medlemsföretagen finns också värden i vardagen:

– Hissförbundet erbjuder oss också en rad olika stödfunktioner och resurser, såsom juridisk rådgivning, kurser och utbildningar, och branschinformation. Detta är en värdefull hjälp i vår vardag, berättar Fredrik.

Vad vill du bidra med i föreningens styrelse?

– Jag tror att vi kan uppnå mycket mer om vi samarbetar än om vi agerar ensamma. Jag vill bidra till en god samarbetskultur i styrelsen och skapa en öppen och inkluderande atmosfär där alla känner sig välkomna att bidra med sina idéer.

God arbetsmiljö och säkerhet, både för Motums personal som arbetar med hissar och för dem som använder hissar i sin vardag, brinner Fredrik extra mycket för. Även kompetensförsörjning ser han är en viktig branschgemensam fråga, en utmaning vi delar med många andra branscher och där vi måste samverka för att lyckas.

Hur ser du på Hissförbundet i framtiden?

– Jag är övertygad om att Hissförbundet har en ljus framtid. Vi har en stark organisation med engagerade medlemmar och kompetent personal. Vi har också en rad viktiga frågor att arbeta med, och jag är övertygad om att vi kan göra stor skillnad för branschen, avslutar Fredrik.