2024.05.14

Rekommendation kring ställningar i rulltrappor

Hissförbundets medlemmar verkar aktivt för att höja säkerheten i landets hissar och rulltrappor. Eftersom användandet av ställningar i rulltrappor kan leda till haverier har Hissförbundet tagit fram en rekommendation kring ställningar i rulltrappor.

Det bästa är om rulltrappsföretag nekar förfrågningar om användning av rulltrappor för ställningar. Om detta inte är möjligt är det mycket viktigt att man märker upp de steg som berörs och ställer krav på att den som ställer upp ställningen får bekosta byte av de berörda stegen. Anledningen är att stegen, samt även banorna och dess infästning, kan ha blivit överbelastade av ställningens fötter vilket är en risk för haveri senare.