ELA

Hissförbundet är medlem i ELA – European Lift Association. ELA organiserar 23 nationella branschförbund.

ELA hemsida: http://www.ela-aisbl.org/