Cibes Kalea Sverige

Adress: Utmarksvägen 13
Postnummer: 80291
Stad: Gävle
https://cibeslift.com/

Cibes Kalea Sverige AB levererar hisslösningar som är anpassade till olika marknader och individuella behov. Vi erbjuder ett brett urval plattformshissar, kabinhissar och trapphissar för offentlig och privat miljö. Hissarna är tystgående och användarvänliga. De har låga driftskostnader och lång livslängd.

Hissarna konstrueras och tillverkas i Sverige med ett distributionsnät över hela världen