Hissförbundets höstmöte 2017

Hissförbundets höstmöte hålls torsdag den 30 november kl 9-13 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Inbjudan och program kommer att skickas ut till medlemmar och associerade medlemmar i oktober.