Hissförbundets vårmöte

Välkommen till Hissförbundets vårmöte. Dagen kommer att bjuda på årsmöte, ett intressant seminarium på temat hållbarhet då vi bjudit in Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell och ett spännande studiebesök i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms stads utpekade hållbarhetsprofilområden. Självklart finns utrymme för nätverkande, diskussion om branschgemensamma frågor och vi avslutar med en trevlig middag.

Datum: torsdagen den 30 maj

Plats: Mötet hålls hos Hissförbundet, c/o Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm och följs av studiebesök och middag.

Program:

 • 10.00-11.30 Möte, Hissförbundets Teknik- och säkerhetskommitté (TSK)
 • 11.30-12.30 Lunch
 • 12.30-14.45 Årsmöte, konstituerande styrelsemöte & seminariedel
  – Cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen
  Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
 • 15.30-17.30 Studiebesök 
  – Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
 •  Från 17.30 Avslutande middag

Välkommen!

Maj 30