Styrelsemöte & Workshop – 5 september 2024

Den 5 september träffas Hissförbundets styrelse för en workshop om hur vi även i framtiden skapar bästa möjliga medlemsnytta. Till denna workshop bjuds alla medlemmar som vill engagera sig in att delta och tycka till. Vi hoppas att du vill vara med och bidra!

Syftet är att inför arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2025 även få djupare insikter i hur Hissförbundet skapar/kan skapa medlemsnytta för sina medlemmar. Insikterna kan även användas för medlemsrekrytering och som underlag för diskussioner om alternativa prismodeller för medlemsavgiften. 

Exempel på frågeställningar:

  • Medlemsnytta idag
  • Omvärldsanalys – vad blir viktigt i framtiden?
  • Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att fortsätta vara relevanta som branschorganisation?

Datum: Torsdagen den 5 september, 2024

Plats: Hissförbundet, c/o Teknikföretagens Branschgrupper, Storgatan 5 i Stockholm. 

Agenda:

  • 10.00-12.00 Styrelsemöte – endast styrelsen
  • 12.00-13.00 Lunch – föranmälan krävs, alla är välkomna!
  • 13.00-16.00 Workshop – föranmälan krävs, alla är välkomna! 

Sista datum för anmälan: 29 augusti, 2024

Kan du inte delta, men vill ge input?

Vänligen notera att det endast är möjligt att delta fysiskt vid detta tillfälle. Har du inte möjlighet att delta, men vill bidra med värdefull input kan du besvara ett antal frågor genom att klicka på ”Anmälan till mötet” och ange ”Nej, jag kan inte medverka, men vill bidra med input” under Din medverkan.

Sep 05