Kurser i BAS P/U

Kurserna i BAS P/U vänder sig till dig i hissbranschen som ska hantera arbetsmiljöfrågorna under projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) och/eller samordna arbetarskyddet på bygg- och
anläggningsprojekt under utförandet (BAS-U). Syftet är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.

Datum för nästa kurstillfälle finns i kalendern.