Presentationer Tillgänglighetsarenan 4 juli 2016

Ett samhälle byggt för mig?

Karolina Celinska

JonasAnderssonTerrySkehan

Tillgänglighet – nyckeln till ett aktivt liv

Åsa Llinares

Cecilia Winberg

Enkelt avhjälpta hinder – hur enkelt är det?

Tomas Fogdö

Anette Carlsson

En arbetsmarknad för alla?

Mikael Klein

Fånge i sitt eget hem – att åldras i otillgängliga bostäder

Fredrik Von Platen

Charlotte Teglgaard

Solveig Paule

Oskar Jonsson

Miljonprogram 2.0 eller tillgängliga bostäder?

Susanne Iwarssonex

Susanna Wahlberg