Presentationer från 4 november 2015

Här återfinns de presentationer som visades på Hissförbundets och SPF Seniorernas seminarium den 4 november 2015. Samtliga presentationer går att laddas ned.

Videoinspelning av seminariet finns här: