Sökresultat

342 resultat vid sökning efter .

Regelverk

Det europeiska Hissdirektivet 2014/33/EU (ersätter 95/16/EG från och med 20 april 2016) anger minimikrav för nästan alla hissar avsedda för

Stadgar

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i Hissförbundet är det viktigt att ta del av förbundets stadgar. Stadgarna finns att

Medlemskap

Bli medlem Hissförbundets styrelse kan anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller