Sökresultat

254 resultat vid sökning efter .

Utbildning

Hissförbundet arrangerar olika kurser för medlemmarna och är delaktig i två Yh-utbildningar till hisstekniker.

Länkar

Boverket: http://www.boverket.se Arbetsmiljöverket: http://www.av.se Utredningen om bra bostäder för äldre : http://www.sou.gov.se/bostader-for-aldre/ Regeringen: http://www.regeringen.se

Remissvar

2017-01-09: Läs Hissförbundets svar på remiss kring Tidsbegränsade bygglov för tillfälliga bostäder här 2016-03-01: Läs Hissförbundets svar på remiss kring