Cibes Kalea Sverige AB

Cibes Kalea Sverige AB levererar hisslösningar som är anpassade till olika marknader och individuella behov. Vi erbjuder ett brett urval plattformshissar, kabinhissar och trapphissar för offentlig och privat miljö. Hissarna är tystgående och användarvänliga. De har låga driftskostnader och lång livslängd.

Hissarna konstrueras och tillverkas i Sverige med ett distributionsnät över hela världen

Kontakt

Företagsnamn:Cibes Kalea Sverige AB
Adress: Utmarksvägen 13
Postnummer & Ort:802 91 Gävle
Webbplats:www.cibeslift.com
Kontaktperson:Urban Strandberg
Telefon: 040 40 96 75 75
E-post: urban.strandberg@cibesliftgroup.com