Olika stöd för efterinstallation av hiss


Bostäder för äldre

Hos Boverket kan du som fastighetsägare ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss.

Hissförbundet bad Boverket om ett förtydligande om stödet kräver att äldre redan bor i trappuppgången. Enligt Boverket är detta inte ett krav utan anpassning definieras i förordningen som förbättringar av gemensamma utrymmen, i eller i anslutning till en byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt, för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet, eller både och. Det finns inget krav på att de personer som nu bor i trappuppgången ska ha uppnått viss ålder. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu och/eller i framtiden kunna bo kvar i sina bostäder.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om stöd för bostäder

Ansökan om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Påbyggnadsbonus

Påbyggnadsbonusen är en del av det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. Bonusen innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet.

Bonusen kan lämnas om antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Då kan grundstödet, det vill säga det högsta stödbelopp per kvadratmeter boarea som lämnas i respektive region, höjas med 75 procent. Då investeringsstödet enligt januariöverenskommelsen 2019 mellan regering, Centerpartiet och Liberalerna skulle anpassas och effektiviseras, får stöd just nu enbart lämnas om ansökan kommit in till länsstyrelsen före den 1 januari 2019.

Enligt Boverkets hemsida (oktober 2019) har det ännu inte beslutats vad som gäller ärenden som kommit in från och med den 1 januari 2019. Det går att ansöka om investeringsstödet, men länsstyrelsens handläggning kan inte påbörjas förrän nya regler har trätt i kraft.

På Boverkets hemsida finns mer information om påbyggnadsbonusen och investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande.