Fakta om lönsamheten i att tillgänglighetsanpassa

Infoblad om lönsamheten i att tillgänglighetsanpassa finns här:
infoblad_till_liten