Fakta om att efterinstallera hiss i flerbostadshus

Ladda ner infoblad ”Fakta om att efterinstallera hiss i flerbostadshus” här:

Faktablad-efterinstallation