Olycksrapport

Här kan du göra en olycksrapport!

Företag:

Rapportörens namn:

Din epost:

Olycksrapport:

Månad/dag:

Tidpunkt:

Plats:

Olycksfallstyp (enligt ELA):

Kroppsdel:

År i yrket:

Ålder på montör:

Unit type:

Modell:

Last:

Arbete typ:

Händelseförlopp:

Åtgärd:

Vad för olycka: